Priser for påmeldingPåmeldingsavgift
Gutter`/Jenter 16 og 18 år Elite
Kr. 4 000,-

Påmeldingsavgift
Trukket lag
Kr. 4 000,-