Priser for påmelding


Påmeldingsavgift
Senior
Kr. 5 000,-

Påmeldingsavgift
Junior
Kr. 4 000,-

Påmeldingsavgift
Trukket lag
Kr. 4 000,-