Priser for påmelding


Påmeldingsavgift
Senior
Kr. 4 000,-

Påmeldingsavgift
Junior
Kr. 3 000,-

Påmeldingsavgift
Trukket lag
Kr. 3 000,-

Andre priser

Kr. 200,- / pers / døgn

Kr. 99,- / pers / dag

Kr. 175 ,- / pers / dag

Kveldsmat ankomstdag: Kr. 99,-