Kontakt oss

Skulle du ha noen spørsmål eller skulle du trenge å ta kontakt med oss er det bare å sende en mail evt ringe oss.

Kristian Bartnes

Leder

Tlf: 948 01 115
Epost: kri.bartnes@gmail.com

Robert Hedin

Sportslig ansvarlig senior

Tlf: 923 19 692
Epost: roberthedin1@me.com

Camilla Røren

Cateringansvarlig

Tlf: 974 70 878
Epost: camillaroeren@gmail.com

Anne Yun Rygh

Vaktansvarlig

Tlf: 480 62 434
Epost: anne.yun.rygh@vtfk.no

Morten Hobæk

Sportslig ansvarlig, jenter 16 - 20 år

Tlf: 979 50 055
Epost: mhobaek@online.no

Kristian Bartnes

Sportslig ansvarlig, gutter 16 - 20 år

Tlf: 948 01 115
Epost: kri.bartnes@gmail.com