PÅMELDING TIL SKJÆRGÅRDSLEKENE

Skjærgårdslekene inviterer utvalgte lag til å delta på turneringen. Ønsker du å delta på årets turnering, men har ikke mottatt invitasjon? Ta kontakt med sportslig ansvarlig for din klasse.

Priser


Påmeldingsavgift
Senior
Kr. 5 000,-

Påmeldingsavgift
Junior
Kr. 4 000,-

Betingelser

Trekking av lag

– Ved trekking av lag etter 15.mai refunderes ikke påmeldingsavgiften.
– Ved trekking av lag etter 15.juni påløper det et gebyr på 5000 kroner i tillegg til innbetalt påmeldingsavgift og evnt andre gebyrer.
– Ved trekking av lag etter lansering av kampoppsett påløper det et gebyr på 5000 kroner i tillegg til innbetalt påmeldingsavgift og evnt andre gebyrer.
– Ved trekking av lag etter 15.juli vil ikke utgifter til mat og overnatting refunderes.

Fotografering

Skjærgårdslekene og medier kan komme til å fotografere og/eller filme fra turneringen. Disse filmene/bildene vil kunne publiseres på cupens- og klubbens sosiale medier, hjemmesider osv, og i relevante medier. Dersom lagene har spillere som ikke har lov til å bli filmet eller fotografert, må dette meldes til turneringsledelsen innen turneringsstart eller direkte til fotografen.

Link til påmelding deles direkte med inviterte lag