Sparebank 1 Skjærgårdslekene – de første årene

I løpet av vinteren og våren 1966 gikk styret i håndballgruppa inn for å få i gang en turnering for damer og herrer i løpet av sommeren. Vi ønsket å begrense antall lag til 16. Innbydelser ble sendt ut. Samtidig ble det arbeidet hardt med å markedsføre turneringen. Vi tok direkte kontakt med enkelte lag, både per telefon og ved å oppsøke dem.

Vi hadde som mål å lage en turnering der hvert lag var sikret flere kamper. Lagene skulle deles i grupper bestående av fire lag. På 60-tallet var det ganske mange utendørsturneringer fra mai til september. Ja, utendørshåndball var det normale den gangen. Mange turneringer foregikk etter utslagsmetoden. Dermed måtte halvparten av lagene dra hjem etter en kamp. Vi ønsket å få i stand en kvalitetsturnering der lagene var sikret flere kamper.

Så gjorde vi et annet grep; vi inviterte våre beste dommere. Navn som Kai Husby, Per Erik Sjong, Terje Anthonsen, Øivind Bolstad og Jan Rolf Ludvigsen har god klang for den eldre garden av håndballinteresserte.

I all beskjedenhet kan vi vel si at det lyktes oss å skape en turnering med stor T. Allerede i 1966 deltok to av datidens store damelag, nemlig Brandval og Sørskogbygda. På herresiden deltok elitelagene Nordstrand, Refstad og Rjukan.

Da innbydelsene ble sendt ut, hadde turneringen ikke fått noe navn. Det ble unnfanget i Masløveien, hjemme hos Frank Beck, dagene før den første turneringen. Mia (hans kone) skal ha æren for navnet. Og siden har Skjærgårdslekene vært et begrep for de fleste håndballspillere i Norge.

Kampene ble spilt på Nesskogen, på gress, på grus og etter hvert på asfalt. Fotballbanen tjente som campingplass for de gjestende lagene. Og været var alltid strålende. Turneringen foregikk på Nesskogen fram til og med 1975.

På lørdag kveld var det sosiale tilstelninger for spillere, ledere og dommere. Vi var på Fjærholmen, og vi var på Sjøormen. Disse sammenkomstene var meget populære. «Alle» var med.

Fra 1967 ble turneringen flyttet til første helgen i august. Vi jobbet fram mot denne turneringen med å skaffe god utenlandsk deltakelse. Herrelaget til Viktoria Zizkov fra Tsjekkoslovakia deltok i 1967. Dessuten deltok mesteparten av den norske eliten både på dame- og herresiden. Det bør også nevnes at herrelaget til TSB Flensburg (i dag en del av SG Flensburg-Handewitt) var med praktisk talt hvert eneste år i perioden 1969 til 1989.