Priser

Billetter kan kjøpes  i døren! Du er hjertelig velkommen.

Dagspass barn / honnør          50 .-

Weekend barn / honnør        130.-

Dagspass voksen                    100.-

Weekend voksen                    250.-