Reglement

Turneringsreglement Skjærgårdslekene 2020

NB ! ALLE LAG MÅ PÅREGNE Å SPILLE KAMP FREDAG DEN 14.AUGUST !

  1. Dommerne settes opp av arrangøren i samarbeid med Norges Håndballforbund.
  1. Juryen for turneringen settes opp av arrangøren og skal bestå av tre medlemmer og to varamedlemmer. Juryen skal bestå av en representant fra arrangøren (juryens leder), en representant fra de deltakende lag og en representant fra dommerne. En forening kan bare ha en representant blant jury og varamedlemmer.
  1. Protester skal innleveres skriftlig. Protestgebyr utgjør kr 500,- som skal innbetales før protesten behandles. Juryens avgjørelse kan ikke appelleres. Dersom en protest blir tatt til følge, blir protestgebyret betalt tilbake.
  1. Ved poenglikhet i innledende runder i puljespill avgjøres rekkefølgen mellom lagene slik:
  • Poeng forskjell i innbyrdes oppgjør
  • Målforskjell i innbyrdes oppgjør
  • Flest scorede mål i innbyrdes oppgjør
  • Total målforskjell i samtlige kamper i puljen
  • Flest scorede mål i samtlige kamper i puljen
  • Loddtrekning
  1. Plasseringsspill

Ved uavgjort resultat etter ordinær tid i alle finaler spilles 2 x 5 minutter ekstraomganger. Er resultatet fremdeles uavgjort, avgjøres kampen ved 7-meterskast etter NHFs kampreglement.

Ved uavgjort resultat etter ordinær tid i cupkamper og øvrige plasseringskamper avgjøres kampen ved 7-meterskast etter NHFs kampreglement.

  1. Førstnevnte lag har avkast og stiller med ball. Dersom det oppstår draktkollisjon, skal sistnevnte lag (”bortelag”) skifte drakter. Det skal byttes side ved pause.
  1. Lagledere kan kreve 1.stk ”timeout” i hver omgang
  1. Halleierne tillater bruk av lyst klister
  1. Spilletid i seniorklassene: 2 x 25 min med 5 min pause.
  1. Spilletid i J-16, G16, J-18 og G-18: 2 x 20 min med 5 min pause
  1. All bruk av klister er forbudt i garderober og ganger i hallene, utgifter til evt. rengjøring vil bli fakturert klubbene det gjelder
  1. All bruk av alkohol under Skjærgårdslekene er forbudt, for eksempel. i og utenfor haller og skoler, bruddovertredelse av ordensregler kan medføre spilleforbud for lag eller enkelte spillere – og evt. funksjonsforbud for ledere – i resterende kamper under arrangementet og bortvisning, hjemsendelse, erstatningsansvar osv (jfr. NHFs kamp- og konkurransereglement § 31).

Turneringen i aldersbestemte klasser J/G 16 og 18 år avvikles med de aldersgrenser som gjelder for ny sesong 2020/2021

Skjærgårdslekene spilles etter NHF`s kamp- og konkurransereglement
2020 © Copyright – Alle rettigheter reservert Sparebank 1 Skjærgårdslekene