Overnatting

Frist for bestilling av mat og overnatting er 1.juni med betalingsfrist 14.juni 2020

Alle lag som skal bo på skole skal bo på :
Tønsberg læringssenter,  Grenaderveien 11, 3122 Tønsberg,