Overnatting

Frist for bestilling av mat og overnatting er 1.juni med betalingsfrist 14.juni 2021

Alle lag som skal bo på skole skal bo på :
Tønsberg læringssenter, Grenaderveien 11, 3122 Tønsberg,

Vi har inngått avtaler med diverse overnattingssteder i og rundt Tønsberg.
Ta kontakt med leder for Skjærgårdslekene for priser og info

Kristian Bartnes
Leder Skjærgårdslekene
tlf: 94 80 11 15
kri.bartnes@gmail.com