Vi trenger hele tiden frivillige til å hjelpe oss denne helgen!
Har du mulighet til å bistå?
Ta kontakt med vaktansvarlig: Anne Yun Rygh
anne.yun.rygh@vtfk.no