Informasjon om hvor folk bor under cupen

Teie Klubbhus , Grindstuveien ved fotballbanen

Kristiansand

 Tiriltoppen Barnehage , Grindstuveien 29, 3121 Nøtterøy

Herstad Skole, Skarphagaveien , Nøtterøy

Sandnes Herrer

Borgheim Skole : Rektorveien 6, 3140 Nøtterøy